Kollektiv hundeansvarsforsikring

 • Hovedforfald pr. 1. januar. Forsikringstageren bærer ansvaret for præmiens rettidige betaling.

  Betales præmien ikke senest 14 dage efter påkrav, ophører selskabets ansvar.

  Meddelelse i årets sidste nr. af PUDELNYT - samt hoved forfald altid pr 1. januar, betragtes som gyldigt påkrav.

  Kollektiv hundeansvarsforsikring er tegnet af Pudelklubben i
  Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601. 2750 Ballerup. tlf. 70 11 20 20
  (Skadesanmeldelser bedes stilet hertil)

  Police nr.  882-3.000.002.523

  Man skal være klar over, at denne forsikring ikke giver en police, idet den er en fællesforsikring. Ønsker man en kvittering til fremvisning hos diverse lydighedspladser, kan man kontakte medlemsregistrator for dette.
  OBS. Præmien følger kalenderåret

  FORSIKRINGSDÆKNING I UDLANDET 
  Da flere at vore medlemmer tager hunden med på ferie eller hundeudstilling i udlandet. skal det herved oplyses, at:
  Forsikringen dækker i udlandet - hvis uheldet er ude - når der er tale om et ferie- ophold at normal varighed, op til og med et beløb, som et tilsvarende uheld vil dækkes med i Danmark.

  UDVIDET FORSIKRING
  For et mindre beløb kan man tegne en udvidet ansvarsforsikring.
  Forsikringen dækker for deltagelse i dressur/agillity-træning og konkurrence og ved længere ophold i udlandet.
  Kan kun tegnes i forbindelse med ansvarforsikring.

  Mere information

  E-mail: forsikring@pudelklubben.dk

  Begge beløb indeksreguleres 1 gang årligt.

  Hundeansvarsforsikringen dækker ikke skader der tilføjes hundens besidder eller de til dennes husstand hørende slægtninge eller familiemedlemmer. Skader på ting, herunder dyr, der er I hundens besidders eller i de til dennes husstand hørende slægtninges eller familiemedlemmers - også midlertidige - varetægt.

  Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, der må antages dækket under policen, skal der uopholdeligt gives selskabets hovedkontor meddelelse derom. Anerkendelse af erstatningspligt eller udbetaling af erstatning må ikke ske uden selskabets samtykke.

  Præmien indbetales på Pudelklubbens konto: Reg. nr.: 1551 konto nr.: 10095816.
  Ansvar (ansvar) kr. 155,- pr. år., pr. hund.
  Udvidede (tillæg til ansvar) kr. 65,- pr. år., pr. hund. Kan kun tegnes med ansvar.

  • kr. 8.767.310 for al ved samme hændelse forvoldt personskade
  • kr. 3.504.830 for al ved samme hændelse forvoldt tingskade.

  Uddrag af forsikringsbetingelser for hundeansvarsforsikring

  Hundeansvarsforsikringen dækker forsikringstageren mod det erstatningsansvar. som han/hun i sin egenskab af besidder af det til forsikringsselskabet anmeldte antal hunde, måtte ifalde.  Dit navn
  Din E-mail
  Adresse
  Postnr.
  By
  Dit tlf. nr./mobil nr.
  Hund nr 1 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 1
  Hund nr 2 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 2
  Hund nr 3 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 3
  Hund nr 4 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 4
  Hund nr 5 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 5
  Hund nr 6 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 6
  Hund nr 7 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 7
  Hund nr 8 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 8
  Hund nr 9 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 9
  Hund nr 10 Reg/id nummer
  Forsikring valg hund nr. 10