Bliv medlem af Pudelklubben

Du har som medlem af Pudelklubben mange fordele.
Pudelklubben har en bestyrelse med en række underudvalg, der påtager sig forskellige opgaver.
Aktivitetsudvalget er tovholder på mange forskellige lokale aktiviteter, f.eks.:

- eksteriørbeskrivelse/måling
- ringtræning
- foredrag
- skuer
- klip-selv-dage m.m.

Se kommende aktiviteter på aktivitetskalenderen: 
Aktivitetskalender

Pudelklubben udgiver et medlemsblad, der udkommer fire gange årligt. Se mere under: Pudelnyt

Endvidere får du som medlem af Pudelklubben mulighed for at tegne den lovpligtige hundeforsikring til en meget fordelagtig pris:

  • Kollektiv hundeansvarsforsikring (uanset race)
  • Præmie pr. hund for lovpligtig ansvarsforsikring kr. 155.-
  • Præmie for udvidet forsikring pr. hund kr. 65.-

OBS.
Præmien følger kalenderåret.
Se forsikringsbetingelser
Klik her

Kontingent:

  • Enkelt medlem (1.1-31.12) kr. 350,-
  • Husstand/samboende - 2 personer (1.1-31.12)  tillæg kr. 50,-
  • Udenlandske medlemmer - tillæg kr. 100,-
  • Ved indmeldelse i løbet af året betales kr. 25,- pr. måned for årets resterende måneder + evt. tillæg.

OBS.
Kontingentet følger kalenderåret.

For at være fuldgyldig medlem med stemmeret SKAL kontingentet skal være indbetalt senest 15. januar. 

DER UDSENDES IKKE KONTINGENTOPKRÆVNING. 

Opkrævning finder sted gennem annoncering i Pudelnyt.

Udfyld nedenstående formular og bliv medlem:


Dit navn
Din E-mail
Adresse
Postnr.
By
Dit tlf. nr./mobil nr.Eventuelle spørgsmål kan rettes til

E-mail: medlem@pudelklubben.dk

E-mail: forsikring@pudelklubben.dk